Stap 1: Aanvraagformulier

Het aanvraagformulier vereist logistieke informatie over uw bedrijf en de desbetreffende fabriek. De verstrekte informatie zal strikt vertrouwelijk worden behandeld.

Registratie is gratis en is in dit stadium niet juridisch bindend.

Application Form

Stap 2: Beoordeling en raadpleging

Eerst zullen onze deskundigen u helpen met uw aanvraag. Ten tweede zal een deskundige rabbijn worden aangesteld om uw ingrediënten en productieprocessen te beheren en te beoordelen om ervoor te zorgen dat ze aan de kosjere normen voldoen. De informatie die u verstrekt, zal door onze deskundigen worden gebruikt om eventuele vragen te beantwoorden, aan uw behoeften te voldoen en u door het certificeringsproces te loodsen.

De prijs zal worden vastgesteld zodra de eerste inspectie is voltooid en aanvaard.

Fase 3: Eerste inspectie

Er zal een bezoek aan uw productie-installaties en uw opslagplaatsen worden georganiseerd om de verschillende tijdens de productie gebruikte procédés en de grondstoffen te beoordelen.

Vervolgens zal een eerste inspectierapport worden opgesteld dat door uw kwaliteitsbeheerder zal worden gebruikt om een volledige evaluatie van dit plan in uw productie-installaties op te stellen.

Stap 4: Prijsopgave en contract

Na een beoordeling en de verzekering dat deze informatie voldoet aan de eisen van 1kosher en de eisen voor het verlenen van koshere certificatie, stellen wij een contract op ter ondertekening.

Offertes worden toegezonden voor een jaarlijkse of per productie te betalen vergoeding, die het volledige certificeringspakket dekt.

Onze prijs zou de volgende zaken omvatten:

  • Het opzetten van het productieproces volgens de Kosher normen.
  • Toepassing van koosjere procedures (zo kunnen in sommige gevallen bepaalde systeemwijzigingen vereist zijn voor certificatie);
  • Inspectie van uw fabriek door een plaatselijke vertegenwoordiger.
  • Garantie van aanvaarding van uw gecertificeerde producten door on

Niet inbegrepen in de prijs:

  • 1kosher reiskosten naar uw productiefaciliteit
  • Onaangekondigde periodieke inspectie (maximaal 2 per jaar)

Stap 5: U bent gecertificeerd!

Zodra alle details zijn uitgewerkt en aan alle voorwaarden is voldaan, geven wij een certificeringsbrief af waarin het gebruik van ons koosjer embleem op goedgekeurde producten wordt toegestaan.

Het 1kosher-team helpt u graag verder als u nog vragen hebt.

De definitieve certificering wordt afgegeven door de Europese Kosher ASBL.

Vraag naar

Uw Kosher certificaat

Contacteer ons